Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Elevate Your Kiz (EYK) is ervan overtuigd dat een zorgvuldige en veilige omgang met (persoons)gegevens van (ex-)klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) en de dansschool van groot belang is voor haar activiteiten. Via deze privacyverklaring leggen wij graag aan je uit hoe, wanneer en waarom persoonsgegevens binnen Elevate Your Kiz worden verwerkt.

De website “Elevateyourkiz.com” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Elevate Your Kiz (hierna: EYK), statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid Holland onder nummer 84723483. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Elevate Your Kiz garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

EYK verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan en uitvoeren van het lesovereenkomat, inschrijving lessen, bootcamps, socials en level checkswanneer je met ons in contact treedt (bijvoorbeeld via onze klantenservice), of als je onze website bezoekt.

Wanneer je klant (=student) wordt bij EYK verstrek je aan ons een aantal noodzakelijke persoonsgegevens. Het gaat dan om je (bedrijfs)naam, geslacht, geboortedatum, woonplaats en contactgegevens,. Deze gegevens worden verwerkt bij de volgende producten en/of diensten:

  1. Het volgen van een cursus of een bootcamp: Voornaam, achternaam, woonplaats, tel. nr, e-mailadres, geboortedatum*, geslacht**.
  2. Het reserveren en betalen voor een feest: Voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres en volledige naam (voor op het ticket)
  3. Het kopen van producten uit onze online store: Voornaam, achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

EYK verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om je als klant te kunnen verwelkomen. Het kan ook zo zijn dat wij je gegevens gebruiken omdat hier een gerechtvaardigd belang mee gemoeid is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van je gegevens om onze bedrijfsvoering te verbeteren.

Tenslotte kan het zijn dat wij met jouw toestemming gegevens gebruiken, bijvoorbeeld het plaatsen van cookies. Voor zover wij met jouw toestemming bepaalde gegevens van jou verwerken, kan jij je toestemming natuurlijk altijd intrekken (waarna wij de betrokken verwerkingen zullen staken).

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Registreren van jouw aanmelding;
  • Geboortedatum: om te bepalen of je de minimaal gerechtigde leeftijd hebt om deel te nemen aan een cursus
  • Geslacht: Om te zorgen voor een zoveel mogelijk gelijke bezetting tussen mannen en vrouwen in een danscursus en/of bootcamp, of bij aanschaf producten bepalen welk model kleding aangeschaft dient te worden
  • Telefoonnummer en e-mailadres: communicatie met jou.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig én wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een cursus volgt bij Elevate Your Kiz dan worden de gegevens in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van deze cursus. Als je niet langer klant bij ons bent, verwijderen (of anonimiseren) wij echter niet direct al je gegevens.

Elevate Your Kiz maakt gebruik van diensten van andere partijen voor het voeren van de cursistenadministratie en het verzenden van e-mails. In kader hiervan heeft Elevate Your Kiz verwerkingsovereenkomsten met o.a. Google Forms, Siteground en Calendly) gesloten.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Elevate Your Kiz van je heeft gekregen. Allereerst kan je kosteloos inzage krijgen in je gegevens en deze desgewenst ook (laten) corrigeren. Ook kan je ons vragen om je gegevens te laten verwijderen. Houd hierbij wel in het achterhoofd dat wij gegevens met een bepaalde reden bewaren en daarom je verzoek vaak niet (onmiddellijk) kunnen inwilligen. In dat geval leggen wij dat uiteraard aan je uit. Je kan ons daarnaast verzoeken om een bepaalde verwerking te beperken.

Je kunt al deze verzoeken richten aan info@elevateyourkiz.com, waarna wij jouw verzoek zo snel mogelijk opvolgen (en uiterlijk binnen een maand).

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens

Als je een vraag hebt over de verwerking door EYK van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons altijd bereiken via info@elevateyourkiz.com. Ook kan je je rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat wij deze privacyverklaring wijzigen indien noodzakelijk, bijvoorbeeld als de verwerking van gegevens binnen EYK wordt aangepast. De actuele versie kan je altijd op deze website vinden. Ook is het mogelijk dat wij je informeren over (belangrijke) wijzigingen waarvan wij je graag direct op de hoogte brengen.